O firmie

 • firma zapewnia profesjonalne zajęcia edukacyjne z biologii i chemii pod kątem egzaminu maturalnego – poziomu rozszerzonego – zajęcia odbywają się zOLYMPUS DIGITAL CAMERA wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych
 • firma na pierwszym miejscu stawia na jakość i efektywność prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • zajęcia odbywają się w grupach 4 – 5 osobowych
 • cykl zajęć obejmuje jednorazowo dwie godziny (2 x 55 min) w ciągu tygodnia.

Dostępne pomoce dydaktyczne:

 • projektor multimedialny, rzutnik do foliogramów
 • mikroskop z kamerą, preparaty mikroskopowe
 • modele anatomiczne
 • plansze dydaktyczne
 • arkusze maturalneOLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • prace klasowe oparte na wymogach nowej matury
 • testy sprawdzające i utrwalające
 • karty pracy, pomoce ksero
 • uczniowie podlegają stałemu pomiarowi dydaktycznemu(kartkówki, testy utrwalające i sprawdzające, arkusze maturalne)
 • nauczyciel prowadzący utrzymuje kontakt telefoniczny z rodzicami, informując o postępach ich syna lub córki w nauce. Rodzice na zakończenie semestru zimowego i letniego, otrzymują pełny wydruk ocen cząstkowych, które pozwalają prześledzić postępy ucznia podczas całego cyklu nauczania.