Zajęcia z biologii

Zajęcia edukacyjne z biologii przygotowujące do egzaminu maturalnego – poziom rozszerzony

  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturalnego z biologii (przez wiele lat oceniający)
  • wieloletni nauczyciel i wychowawca licealny, m.in. w Gdańskim Liceum Autonomicznym (19-letni staż w prowadzeniu klas o profilu biologiczno-chemicznym i przygotowywaniu uczniów do matury i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie m.in. Akademie Medyczne, Biotechnologię, Biologię, Weterynarię, Ochronę Środowiska, Psychologię i AWF)2013 (11)
  • autorka programów nauczania do zreformowanego gimnazjum i liceum opracowanych przez Gdańską Fundację Oświatową pod redakcją Katarzyny Hall,
  • była nauczycielką biologii poziomu rozszerzonego w XXIV LO w Gdańsku-Osowej,
  • autorka i założycielka klasy medyczno-biotechnologicznej, powstającej w ścisłej współpracy z GUMed i Uniwersytetem Gdańskim
  • nauczyciel z wieloma ukończonymi kursami doskonalenia zawodowego, m.in. ekologii i ochrony środowiska, pracy z uczniem trudnym, profilaktyki uzależnień
  • autorka multimedialnych testów z biologii dla szkoły ponadgimnazjalnej wydawanych przez firmę AIDEM MEDIA

Zajęcia dydaktyczne z biologii odbywają się w:

Wtorek             16:00 ; 18:00
Środa                 16:00 ; 18:00
Czwartek          16:00 ; 18:00

Poniedziałek (co trzeci – czwarty)- Egzaminy Sprawdzające oraz Próbne Egzaminy Maturalne.