Analiza matur

Liczba zadań z poszczególnych działów:

Analiza Matury z Biologii 2014 ( liczba zadań z poszczególnych działów )

 • Chemizm Życia –  2
 •  Metabolizm komórkowy – 1
 •  Cytologia i histologia – 5
 •  Genetyka molekularna – 2
 • Genetyka mendlowska – 3
 •  Inżynieria genetyczna – 1
 •  Anatomia i fizjologia człowieka – 4
 •  Wirusy i bakterie – 3
 •  Botanika – 1
 •  Fizjologia roślin – 5
 •  Zoologia- systematyka – 2
 •  Fizjologia zwierząt – 1
 •  Ekologia i ochrona środowiska – 3
 •  Ewolucjonizm – 1
 •  Planowanie doświadczeń i obserwacji – 2

Analiza Matury z Biologii 2013 ( liczba zadań z poszczególnych działów)

 • Chemizm Życia – 1
 •  Metabolizm komórkowy – 3
 •  Cytologia i histologia – 7
 • Genetyka molekularna – 1
 • Genetyka mendlowska – 3
 • Zmiennośc organizmów – 1
 • Inżynieria genetyczna – 1
 • Anatomia i fizjologia człowieka – 6
 • Wirusy i bakterie – 1
 • Grzyby – 1
 • Botanika – 1
 • Fizjologia roślin – 4
 • Zwierzęta bezkręgowe – 1
 • Fizjologia zwierząt – 3
 • Ekologia i ochrona środowiska – 3
 • Ewolucjonizm – 2

Analiza matury z Biologii 2012

 • chemizm życia – 2
 • cytologia – 2
 • enzymy – 2
 • anatomia i fizjologia człowieka – 10
 • bezkręgowce – 3
 • strunowce – 3
 • fizjologia roślin – 5
 • genetyka molekularna – 2
 • genetyka mendlowska – 3
 • inżynieria genetyczna – 1
 • ekologia – 3
 • ewolucjonizm – 1

Analiza matury z Biologii 2011

 • chemizm życia – 5
 • cytologia – 2
 • fizjologia człowieka i zwierząt – 8
 • fizjologia roślin – 3
 • botanika – 3
 • zoologia – 3
 • genetyka molekularna – 3
 • genetyka mendlowska – 2
 • inżynieria genetyczna – 2
 • ekologia i ochrona środowiska – 3
 • ewolucjonizm – 1

Analiza matury z Biologii 2010

 • chemizm życia – 5
 • biochemia – 3
 • cytologia – 1
 • histologia – 2
 • wirusy, prokariota – 1
 • botanika – 4
 • zoologia – 1
 • heterotrofizm – 2
 • fizjologia zwierząt – 3
 • fizjologia roślin – 1
 • genetyka molekularna – 1
 • genetyka mendlowska – 3
 • biologia stosowana – 2
 • ewolucjonizm – 2
 • ekologia – 4