Analiza matur 2017

Analiza Matury z Biologii 2017 r. (liczba zadań z poszczególnych działów)

– Chemizm Życia – 1
– Enzymy – 1
– Metabolizm Komórkowy -2
– Cytologia – 0
– Histologia Zwierzęca – 1
– Genetyka Molekularna – 0
– Zmienność – 2
– Genetyka Mendlowska – 2
– Biotechnologia – 1
– Anatomia i Fizjologia człowieka – 4
– Botanika – 0
– Fizjologia roślin – 2
– Zoologia – 2
– Fizjologia Zwierząt- 1
– Ekologia z ochroną środowiska – 3
– Ewolucjonizm – 2
– Planowanie doświadczeń i obserwacji – 2